Dnevni raspored

8:00-9:00 – Okupljanje

9:00-11:00 – Nastava u radionicama

11:00-12:30 – Film

12:30-13:00 – Ručak

13:00-15:30 – Nastava u radionicama